top of page
werkt aan:

Outplacement 

Door veranderingen binnen de organisatie of andere wensen of ambities op persoonlijk vlak kan het zijn dat werkgever en werknemer in samenspraak besluiten om een outplacementtraject in te zetten. Ook in deze trajecten is de inzet van de arbeidspsycholoog zeer waardevol. 

Naast aandacht voor een stuk verwerking en acceptatie gaan wij op zoek naar de voor jouw belangrijke kern(werk)waarden, ondersteund door een goed gevalideerde loopbaanscan, waarin aandacht is voor: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.

Outplacementbegeleiding:

Trajectbegeleiding, duur 3 maanden, incl loopbaanscan met uitgebreide rapportage, opstellen persoonsprofiel, zoekprofiel, curriculum vitae, sollicitatiebrieven, sollicitatietraining, twee wekelijkse contactmomenten, eindrapportage,

ZWENGER_L_RGB_edited_edited.png
bottom of page