Werkt aan:

Reïntegratie 

spoor 1 en spoor 2

Doelgericht/Duurzaam/Herstel in de functie/Met kennis van organisaties/Coping strategieën/Wetenschappelijke basis

Eerste spoor: Psychologische begeleiding met daarbij concrete adviezen voor werkhervatting en herstel. Competentiegerichte begeleiding, werkaanpassing, voorzien van een (tijdcontingent) plan van aanpak, dat krijg je als je de arbeidspsycholoog inzet. De arbeidspsycholoog kan vaak sneller ingezet worden dan een reguliere psycholoog en daarnaast verloopt de communicatie en adviezen richting de werkgever soepel. Ook de lijnen met de bedrijfsarts zijn kort en er is altijd mogelijkheid tot overleg. De kosten die je maakt voor de arbeidspsycholoog verdien je door de gemaakte tijdswinst makkelijk weer terug. 

De arbeidspsycholoog houdt met het inzetten van de reïntegratie rekening met de Wet Verbetering Poortwachter, voorziet werkgever en bedrijfsarts van de nodige rapportages zodat het verzuimdossier compleet blijft. 

shutterstock_139273076.jpg

Intakegesprek met advies

Werkgerichte gesprekken

Herstel van functioneren

Tweede spoortraject

Reïntegratie tweede spoor: 

Bij een tweede spoort traject wordt er gezocht naar ander passend werk bij een andere werkgever. Een tweede spoor traject start met het in kaart brengen van wensen en mogelijkheden, een persoonsprofiel en een zoekprofiel, als een medewerker al langere tijd ziek is geweest dan is het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met belasting en belastbaarheid, omdat we natuurlijk gaan voor een duurzame nieuwe werkplek.

Tijdens de persoonlijke begeleiding, welke tweewekelijks plaats vindt, wordt er gewerkt aan het loslaten van het vorige werk, het zoeken en vinden van nieuwe mogelijkheden, het actief benaderen van potentiële werkgevers en goede presentatie vaardigheden zowel schriftelijk als in een gesprek ten behoeve van sollicitaties

De opdrachtgever ontvangt maandelijks een rapportage, na drie maanden worden de reïntegratieactiviteiten in een gesprek geëvalueerd.