top of page

Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie. Uitval en verzuim levert direct grote problemen en schadelast op. Het voorkomen van verzuim, het vergroten van duurzame inzetbaarheid of een goede begeleiding tijdens een reïntegratie levert dus direct winst op en juist hier kan ik het verschil maken. 

 

Als arbeidspsycholoog & Arbeidsdeskundige adviseer ik werknemers en werkgevers over arbeidgerelateerde vraagstukken. Als Arbeidspsycholoog begeleid ik cliënten met het vergroten van de psychologische flexibiliteit en zelfmanagement in het werk, zowel in het kader van verzuimpreventie, duurzame inzetbaarheid als reïntegratie. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ik ben gespecialiseerd in stress en burn-out coaching en duurzame inzetbaarheid.  Door de inzet van een klein aantal therapeutische gesprekken, help ik medewerkers hun mentale flexibiliteit te versterken zodat zij ook in de toekomst beter met stress om kunnen gaan. Dit draagt bij aan werkplezier en productiviteit.  

Als Arbeidsdeskundige kan ik de weging belasting /belastbaarheid goed maken, zodat de juiste acties in het kader van de reintegratie ingezet worden.  Als Arbeidsdeskundige ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Ook voor adviezen in het kader van arbeid, verzuim, Wet Verbetering Poortwachter en werkplezier kunnen werkgevers en HR Specialisten bij mij terecht! 

9W3C9545_edited.jpg
aan de slag met

Werkstress.

 

Door het tijdig inzetten van een arbeidspsycholoog kan stress goed aangepakt worden en erger voorkomen worden. Na een intakegesprek ontvangen werkgever en werknemer een advies om direct op het werk mee aan de slag te gaan. De regie blijft bij de betrokkenen. Tijdens vervolggesprekken gaat de medewerker met de arbeidspsycholoog aan de slag om de juiste copingstrategieen aan te leren, gedragsaanpassingen door te voeren of te werken aan belemmerende gevoelens of emoties, zodat de psychologische flexiblieit van de medewerker vergroot wordt, herhaling voorkomen wordt en de medewerker weer werkplezier ervaart. 

Ook voor bedrijfsarts
& werkgever
Snel resultaat 

Ben je werkgever of bedrijfsarts en wacht jouw medewerker, die met psychische werkgerelateerde klachten is uitgevallen, al enige tijd op reguliere psychologische hulp? Neem dan snel contact met mij op. 

Naast de snelle inzetbaarheid, een duidelijke rapportage naar de bedrijfsarts en het advies aan werknemer en werkgever, heb ik als arbeidspsycholoog ook veel kennis over organisaties, bedrijfsprocessen, -culturen, iets wat jouw medewerker bij de reguliere psycholoog niet krijgt. Dus tijdwinst en oog voor herstel in de functie! Doorgaans zijn een drie- tot vijftal gesprekken al voldoende om tot het gewenste resultaat te komen.  

work Station
Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking

"

Stress is niet het probleem, maar het gebrek aan voldoende herstel

"

Naam *

Email *

Onderwerp

Bericht

Gelukt! Uw bericht is ontvangen.

Ook tijdens het werk, kun je werken aan een goede inspanning- en herstelbalans, onder andere door te kijken naar taakeisen, taakvariatie en werkhulpbronnen 

"

"

Duurzaam herstel

wetenshappelijke methodes

Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog is academische opgeleid, maakt gebruik van wetenschappelijk bewezen methodes uit de cognitieve gedragstherapie, zoals ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en inzichtgevende en oplossingsgerichte therapeutische gesprekken op basis van inzichten uit de positieve psychologie.

 

VERZUIM GOED BEGELEIDEN

bespaart tijd en geld

De Wet Verbetering Poortwachter, Casemanagement, WIA, WGA, IVA....termen waar je allemaal mee te maken kunt krijgen in het kader van langdurig verzuim. Door mijn jarenlange HR ervaring en arbeidsdeskundige kennis kan ik hierin adviseren. Door het leveren van goede verslaglegging van de ingezette arbeidspsychologische interventies houd jij in ieder geval ook het verzuimdossier op orde.

ZWENGER_L_RGB_edited_edited.png
bottom of page