top of page

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Een arbeidsdeskundige onderzoekt en beoordeelt of werk nog passend is. Dit doet de arbeidsdeskundige middels een arbeidsdeskundig onderzoek. Met dit onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige over de re-integratiemogelijkheden van een zieke medewerker. De arbeidsdeskundige kijkt hoe de medewerker het best duurzaam herstelt. Om dit te onderzoeken, gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werkgever, de medewerker en bezoekt de arbeidsdeskundige soms ook de werkplek. Het geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke medewerker.

Mieke-MbyM-3.jpg

Het AD onderzoek 

De vijf vragen die worden beantwoord in dit onderzoek zijn:

  • Is medewerker geschikt voor het eigen werk?

  • Zo niet: is het eigen werk passend te maken met behulp van aanpassingen?

  • Zo niet: is medewerker geschikt voor ander passend werk bij de eigen werkgever?

  • Zo niet: zijn er mogelijkheden om medewerker naar ander passend werk bij een andere werkgever te begeleiden?

  • Is een vervolgtraject gewenst en zo ja: hoe moet dit eruit zien?

 

De arbeidsdeskundige voert het onderzoek meestal uit tussen de 42e en 52e week van ziekte. In de 42e week moet er vanuit de Wet Verbetering Poortwachter namelijk een ziekmelding gedaan worden bij het UWV. Als het tweede verzuimjaar ingaat, moet de voortgang van de re-integratie ook opnieuw beoordeeld worden en is een arbeidsdeskundig onderzoek in die periode aan te bevelen. 

 

 Soms kan het verstandig zijn om eerder een onderzoek in te zetten. Bijvoorbeeld als de terugkeermogelijkheden moeten worden onderzocht of wanneer duidelijk is dat de medewerker niet zal kunnen terugkeren naar zijn eigen werk. 

 

 

 

belasting / belastbaarheid

Een arbeidsdeskundige ontvangt van de bedrijfsarts een functionele mogelijkheden lijst (FML) of inzetbaarheidsprofiel (IZP). Dan zal de arbeidsdeskundige contact hebben met de medewerker, de werkgever en waar nodig ook de werkplek bezoeken. Dankzij de kennis van werk, wet- en regelgeving, het bedrijf en de informatie van de bedrijfsarts kan de arbeidsdeskundige de weging tussen belasting en belastbaarheid maken en een advies hierover geven. De arbeidsdeskundige schrijft een rapportage met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen voor het vervolg van de re-integratie.

Bureauw-Bruins-header1_edited.jpg

 

 

 

Voor het Arbeidsdeskundige werk is er een goede samenwerking met Karin Bruins van Bureau Bruins.

Collegiale toetsing is o.a. hiermee gewaarborgd.  Wij zijn beiden lid van de NVVA en geregistreerd als Arbeidsdeskundige bij de SRA. 

bottom of page