Voert uit:

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als een medewerker langere tijd ziek is, dan is het verstandig om voor het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. De arbeidsdeskundige ontvangt informatie over de belastbaarheid van de medewerker van de bedrijfsarts en gaat in gesprek met de medewerker en zijn of haar leidinggevende en/of HR adviseur. In dit gesprek wordt de belasting van de functie in kaart gebracht en vervolgens voert de arbeidsdeskundige de weging tussen belasting en belastbaarheid uit, waarbij de volgende vragen beantwoord worden:

  • Is werknemer geschikt voor het eigen werk?

  • Zo niet: is het eigen werk passend te maken met behulp van aanpassingen?

  • Zo niet: is werknemer geschikt voor ander passend werk bij de eigen werkgever?

  • Zo niet: zijn er mogelijkheden om werknemer naar ander passend werk bij een andere werkgever te begeleiden?

  • Is een vervolgtraject gewenst en zo ja: hoe moet dit eruit zien?

Het doel van dit onderzoek is de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te vergroten en de schadelast voor de werkgever te beperken.  Ook wordt hiermee voldaan aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt.

Mieke Zwenger is lid van de NVVA (www.arbeidsdeskundigen) en geregistreerd bij de SRA (www.registerarbeidsdeskundgen.nl).

1436354203_logo-nvva-website.png
Afbeelding1.jpg