top of page

Psychologische begeleiding

Kortdurende trajecten, 1 intakegesprek, maximaal 5 vervolgsessies.

ACT, CSR, Oplossingsgerichte coaching, EMDR

Gericht op werk

Psychologische begeleiding met daarbij concrete adviezen voor werkhervatting en herstel. Competentiegerichte begeleiding, werkaanpassing, voorzien van een (tijdcontingent) plan van aanpak, dat krijg je als je de arbeidspsycholoog inzet. De arbeidspsycholoog kan vaak sneller ingezet worden dan een reguliere psycholoog en daarnaast verloopt de communicatie en adviezen richting de werkgever soepel. Ook de lijnen met de bedrijfsarts zijn kort en er is altijd mogelijkheid tot overleg. De kosten die je maakt voor de arbeidspsycholoog verdien je door de gemaakte tijdswinst makkelijk weer terug. 

De arbeidspsycholoog houdt met het inzetten van de reïntegratie rekening met de Wet Verbetering Poortwachter, voorziet werkgever en bedrijfsarts van de nodige rapportages zodat het verzuimdossier compleet blijft. 

.

Mieke-MbyM-29.jpg
Mieke-MbyM-33.jpg

Gericht op meer 

Maar goed, we zijn niet alleen op ons werk, wij zijn meer dan dat. Ook persoonlijkheidseigenschappen, copingmechnismes, vaste gedragspatronen, het niet signaleren of aangeven van grenzen, communicatie met anderen etc dit alles kan ons in de weg zitten, zowel privé, maar uiteindelijke dan vaak ook in werk. Ook hiermee kunnen we aan de slag, het (her)vinden van de werk/prive balans, omgaan belemmerende gedachten, life events, maar ook enkelvoudig trauma. 

Ik heb na mijn universitaire master nascholingen gevolgd in de CSR methode, HRV ademhalingstraining, oplossingsgerichte stresscoaching, EMDR basis en gevorderd. 

Ook onderdelen uit de Acceptance and Commitment Therapie, kom je veel tijdens mijn begeleiding tegen. 

bottom of page